Bylo cílem vyhledat web Movies-Net.com pro Netflix USA?

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Web NaNetflixu.cz není nijak spojen s produkty a službami společnosti Netflix Inc. Další informace o službách Netflixu Česká republika naleznete na www.netflix.com.

Neposkytujeme žádné záruky ohledně přesnosti a úplnosti informací na těchto webových stránkách a vylučujeme jakoukoli odpovědnost za ně. Tyto informace jsou pouze orientační a mohou být kdykoli námi (a případnými partnery) změněny bez předchozího upozornění.

Tyto stránky odkazují na informace třetích stran, a to jak s použitím hypertextových odkazů, tak bez nich. Správnost, úplnost ani aktuálnost těchto informací neověřujeme. Za tuto skutečnost neneseme žádnou odpovědnost.

Pro statistické účely můžeme shromažďovat a ukládat údaje o návštěvách webových stránek, například zaznamenávat počet návštěvníků různých sekcí našich webových stránek. Veškeré osobní údaje (jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa), které nám zašlete e-mailem, mohou být uloženy za účelem zodpovězení vašich dotazů nebo připomínek. Pokud se na našich webových stránkách zaregistrujete k odběru informací, požádáte o informace nebo provedete online registraci, budou shromážděné údaje použity pouze k tomu, aby vám sloužily v oblasti, do které se přihlásíte, zaregistrujete nebo případně jiným způsobem. Všechny vaše údaje budou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Soubory cookie

Při používání jakýchkoli webových stránek společnosti Binq Media B.V. může společnost Binq Media B.V. nebo třetí strany shromažďovat údaje o vašem používání těchto a jiných webových stránek, například prostřednictvím souborů cookie. Soubor cookie je malý soubor, který se odesílá s určitými stránkami webových stránek a prohlížeč jej ukládá na pevný disk vašeho počítače. Soubor cookie umožňuje rozpoznat váš prohlížeč při opakovaných návštěvách těchto webových stránek.

Údaje shromážděné společností Binq Media B.V. nebo třetími osobami, například prostřednictvím souborů cookie, mohou být použity k následujícím účelům:

1) Pro funkční účely: usnadnění navigace a přihlašování na webových stránkách společnosti Binq Media B.V. nebo uložení vašich uživatelských preferencí na webových stránkách společnosti Binq Media B.V..

Příklad: přihlásíte se na webové stránky a náš systém díky souboru cookie pozná, že když se na stejné webové stránky vrátíte, jste přihlášeni. Nemusíte se znovu přihlašovat.

2) Pro analytické účely: pro analýzu používání webových stránek společnosti Binq Media B.V..

Příklad: Může být sledován počet návštěvníků, kteří navštíví určitou webovou stránku, aby společnost Binq Media B.V. věděla, které její webové stránky (nebo jejich části) jsou oblíbené.

3) Pro komerční účely: ke sledování toho, kolik a které reklamy vám byly zobrazeny (aby se vám nezobrazovaly stále stejné reklamy) a ke zjištění, zda bylo na reklamu kliknuto.

4) Pro komerční účely: vytvoření profilu na základě vašich zvyklostí při prohlížení, aby bylo možné zobrazovat reklamy zaměřené na vaše (předpokládané) zájmy. Tento profil může být částečně vytvořen na základě informací o vašich návštěvách jiných webových stránek.

Údaje, které společnost Binq Media B.V. shromažďuje na základě výše uvedeného, mohou být propojeny s osobními údaji zpracovávanými společností Binq Media B.V. Údaje shromažďované třetími stranami však nebudou propojeny s osobními údaji zpracovávanými společností Binq Media B.V. Společnost Binq Media B.V. údaje shromážděné třetími stranami nepoužívá ani k nim nemá přístup. Jakékoli použití souborů cookie nebo jiných technik těmito třetími stranami, jak je zde definováno, podléhá vlastním zásadám ochrany osobních údajů těchto třetích stran, které jsou obvykle uvedeny na jejich vlastních webových stránkách.

Jak Google používá data, když používáte naše stránky nebo aplikace.

Odstranění a odmítnutí souborů cookie

Soubory cookie, které již byly v počítači uloženy, můžete odstranit a nové soubory cookie odmítnout pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokyny se v různých prohlížečích liší; v případě potřeby vyhledejte informace v nápovědě prohlížeče.

Reklamy je možné zobrazit i po odstranění či odmítnutí souborů cookie.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud soubory cookie odmítnete nebo odstraníte, je možné, že nebudete moci vždy využívat všechny funkce těchto webových stránek. Vezměte také na vědomí, že odmítnutí nebo odstranění souborů cookie má vliv pouze na počítač a prohlížeč, který je k tomu použit. Používáte-li více počítačů nebo prohlížečů, musíte výše uvedené operace zopakovat pro všechny z nich.

Změny tohoto Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Společnost Binq Media B.V. si vyhrazuje právo na změny tohoto Prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Veškeré aktualizace budou zveřejněny na této stránce. Doporučujeme vám do tohoto Prohlášení o vyloučení odpovědnosti pravidelně nahlížet a mít tak vždy představu o obsahu příslušného Prohlášení o vyloučení odpovědnosti.